ข่าวสังคม » ชมความสามารถของ เมียร์แคต ที่อควาเรีย ภูเก็ต

ชมความสามารถของ เมียร์แคต ที่อควาเรีย ภูเก็ต

15 พฤษภาคม 2024
123   0

ความสามารถของเมียร์แคตเรื่องการรับฟังเสียงจะสามารถได้ยินเสียงในรัศมีถึง 160 ฟุต (50 เมตร) และจะอพยพย้ายที่อยู่เมื่อมีภัย ทั้งนี้โพรงของเมียร์แคตมีความลึกลงไปในใต้ดิน โพรงดินที่สร้างขึ้นสามารถเชื่อมต่อกัน ทำให้มีช่องทางเข้าออกมากขึ้นและช่วยให้มีทางหลบหนีเมื่อมีภัยมา สามารถเข้าชมความสามารถได้ที่ อควาเรีย ภูเก็ต ชั้น บี 1 เซ็นทรัล ภูเก็ต ฟลอเรสต้า

Meerkats’ hearing ability can hear sounds up to 160 feet (50 meters) away and will migrate when in danger. Meerkat burrows are deep underground. The earthen burrows created can be connected together. This creates more entrances and exits and helps provide escape routes when danger comes. at Aquaria Phuket floor B1 Central Floresta

error: Content is protected !!