ข่าวสังคม » เทศบาลตำบลวิชิตสร้างอาชีพในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 “บ๊ะจ่างไก่”

เทศบาลตำบลวิชิตสร้างอาชีพในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 “บ๊ะจ่างไก่”

15 พฤษภาคม 2024
125   0

เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ศูนย์พักกายใจ ณ เขาล้อม เทศบาลตำบลวิชิต กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลวิชิต ดำเนินโครงการสร้างอาชีพในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 หลักสูตรการทำอาหาร “บ๊ะจ่างไก่” โดยมีนางสุกัญญา หาญตระกูล และนางกันตินันท์ พึ่งแรง เป็นวิทยากรบรรยายและสาธิตการทำบ๊ะจ่างไก่

ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลวิชิตที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลวิชิตได้ฝึกอบรมด้านอาชีพในแต่ละหลักสูตรตามความความสนใจ เพื่อให้เกิดการพัฒนาต่อยอดด้านอาชีพทั้งอาชีพหลัก และเป็นอาชีพเสริมได้ต่อไปในอนาคตอันใกล้

error: Content is protected !!