ข่าวสังคม » “เปลี่ยนน้ำเสียเป็นน้ำใสเพื่อชุมชน” อบรมการทำก้อนจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย

“เปลี่ยนน้ำเสียเป็นน้ำใสเพื่อชุมชน” อบรมการทำก้อนจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย

15 พฤษภาคม 2024
125   0

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลวิชิต ดำเนินโครงการคืนน้ำใสสู่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ในกิจกรรม “เปลี่ยนน้ำเสียเป็นน้ำใสเพื่อชุมชน” ซึ่งเป็นการอบรมให้ความรู้เรื่องการทำก้อนจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย โดยสามารถนำไปใช้แก้ไขปัญหาน้ำเสียในชุมชนพื้นที่ตำบลวิชิตได้ต่อไป

โดยมีนายจิระศักดิ์ เก็บทรัพย์ นายอัครเดช สุวรรณสกุล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวิชิต สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตำบลวิชิต (ทสม.) และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เข้าร่วมกิจกรรม ณ อาคารศูนย์ถ่ายทอดการเรียนรู้ด้านการจัดการขยะแบบครบวงจร (สวนศรีภูวนาถ)

error: Content is protected !!