ข่าวสังคม » ทต.ราไวย์ ร่วมสืบสานประเพณีวิถีราไวย์พร้อมจัด “ลานวัฒนธรรม” 24-25 พ.ค.นี้

ทต.ราไวย์ ร่วมสืบสานประเพณีวิถีราไวย์พร้อมจัด “ลานวัฒนธรรม” 24-25 พ.ค.นี้

17 พฤษภาคม 2024
114   0

วันที่ 15  พฤษภาคม 2567 ที่บริเวณลาวโพธิ์ แหลมพรหมเทพ ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต นายนิกร ปภากิจยศพัฒน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ พร้อมด้วยนายเสทือน มุขดี ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลราไวย์ และคณะทำงานฯ  ได้ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน “ลานวัฒนธรรม สืบสานอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีวิถีราไวย์” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 24 – 25 พฤษภาคม 2567 ณ แหลมพรหมเทพ ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต โดยมีสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลราไวย์ เพื่อแสดงอาหารพื้นบ้าน ศิลปการแสดง ศิลปหัตถกรรมฝีมือ และผลิตภัณฑ์จากวิสาหกิจชุมชนพรหมเทพแฮนด์เมด

เทศบาลตำบลราไวย์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการจัดงานลานวัฒนธรรม อนุรักษ์สืบสานมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเพณี และวัฒนธรรม และได้ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลราไวย์ ตลอดจนองค์กรทุกภาคส่วน จัดโครงการดังกล่าวต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 10  ซึ่งเป็นหน้าที่ของเทศบาลฯ ในการส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์ สืบสานประเพณี วัมนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้คงอยู่สืบไป

สำหรับงานลานวัฒนธรรมฯ ได้มีการจัดแยกส่วนตามลักษณธของการสืบสาน เพื่ออนุรักษ์เป็นด้านๆ ได้แก่ ด้านอาหารวิถีราไวย์ และผนวกเครือข่ายจังหวัด ทั้งสาธิตและจำหน่าย, ด้านศิลปะ เกี่ยวกับเรื่องพื้นฐานศิลป์ การวาดภาพ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการต่อยอดไปสู่ งานเบียนนาเล่ภูเก็ต 2025, ด้านการแสดง อาทิ มวยกาหยง รองเง็ง มโนราห์ รำไทย เป็นต้น,

ด้านวิสาหกิจชุมชน   พรหมเทพแฮด์เมด อีโดปริ้นท์ และการโชว์ชุดแต่งกายแบบเคบาย่า พารานากัน บ่าบ๋า ย่าหยา, ด้านงานฝีมือหัตถกรรม และเกษตรพื้นบ้าน, ด้านรูปแบบแห่งการทำเหมืองแร่ ภูเก็ต, ส่งเสริมพื้นฐานงานอาชีพนักเรียน, ด้านการละเล่นพื้นบ้าน และนิทรรศการศาลา เป็นการย้อนอดีตความเป็นหนึ่งของพื้นที่ตำบลราไวยืกับประวัติศาสตร์ของราไวย์ที่สืบทอดมา     

error: Content is protected !!