ข่าวสังคม » เทศบาลตำบลวิชิตสร้างอาชีพในชุมชน อบรมการทำ “น้ำยาล้างจานสมุนไพร”

เทศบาลตำบลวิชิตสร้างอาชีพในชุมชน อบรมการทำ “น้ำยาล้างจานสมุนไพร”

17 พฤษภาคม 2024
125   0

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 ที่ศูนย์พักกายใจ ณ เขาล้อม เทศบาลตำบลวิชิต กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลวิชิต ดำเนินโครงการสร้างอาชีพในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 หลักสูตรผลิตภัณฑ์ใช้ในครัวเรือน “น้ำยาล้างจานสมุนไพร”

โดยมีนายชำนาญ ยอดแก้ว เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และสาธิตการทำน้ำยาล้างจานสมุนไพร สูตรสับปะรด และสูตรมะกรูด ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลวิชิตที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ

ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลวิชิตได้ฝึกอบรมด้านอาชีพในแต่ละหลักสูตรตามความความสนใจ เพื่อให้เกิดการพัฒนาต่อยอดด้านอาชีพทั้งอาชีพหลัก และเป็นอาชีพเสริมได้ต่อไปในอนาคตอันใกล้

error: Content is protected !!