ข่าวสังคม » เทศบาลตำบลวิชิตสร้างอาชีพในชุมชน หลักสูตรคหกรรม “ชิฟฟ่อนเค้ก”

เทศบาลตำบลวิชิตสร้างอาชีพในชุมชน หลักสูตรคหกรรม “ชิฟฟ่อนเค้ก”

20 พฤษภาคม 2024
128   0

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2567 ที่ศูนย์พักกายใจ ณ เขาล้อม เทศบาลตำบลวิชิต กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลวิชิต ดำเนินโครงการสร้างอาชีพในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 หลักสูตรคหกรรม “ชิฟฟ่อนเค้ก” โดยมีอาจารย์ชมณพรรษ จารุพันธ์ และอาจารย์รณกร ไสยเกิด อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เป็นวิทยากรบรรยาย

ให้ความรู้และสาธิตการทำชิฟฟ่อนเค้ก ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลวิชิตที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ณ ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลวิชิตได้ฝึกอบรมด้านอาชีพในแต่ละหลักสูตรตามความความสนใจ เพื่อให้เกิดการพัฒนาต่อยอดด้านอาชีพทั้งอาชีพหลัก และเป็นอาชีพเสริมได้ต่อไปในอนาคตอันใกล้

error: Content is protected !!