ข่าวสังคม » เทศบาลตำบลวิชิตสร้างอาชีพในชุมชนหลักสูตรการทำอาหาร “ขนมอังกู๊”

เทศบาลตำบลวิชิตสร้างอาชีพในชุมชนหลักสูตรการทำอาหาร “ขนมอังกู๊”

22 พฤษภาคม 2024
152   0

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 ที่ศูนย์พักกายใจ ณ เขาล้อม เทศบาลตำบลวิชิต กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลวิชิต ดำเนินโครงการสร้างอาชีพในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 หลักสูตรทำการอาหาร “ขนมอังกู๊” โดยมีนางสมใจ ภูวรัตน์ นางชมนภัส วานิชกุล และนางฐิติรัตน์ อ๋างสกุล เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และสาธิตการขนมอังกู๊

ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลวิชิตที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลวิชิตได้ฝึกอบรมด้านอาชีพในแต่ละหลักสูตรตามความความสนใจ เพื่อให้เกิดการพัฒนาต่อยอดด้านอาชีพทั้งอาชีพหลัก และเป็นอาชีพเสริมได้ต่อไปในอนาคตอันใกล้

error: Content is protected !!