ข่าวสังคม » เทศบาลตำบลวิชิตเข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์

เทศบาลตำบลวิชิตเข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์

13 มิถุนายน 2024
119   0

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2567 เวทีกลางสวนศรีภูวนาถ หมู่ที่ 1 ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

โดยมีนายชัยวัฒน์ พึ่งแรง รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนายชัยรัตน์ คุ้มบ้าน เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลวิชิต นายวรศิษย์ พุฒจีบ นายอำเภอเมืองภูเก็ต และนางจรัสศรี คำภีรสิงห์ เกษตรจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

และในโอกาสนี้ นายชัยรัตน์ คุ้มบ้าน เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลวิชิต ได้เป็นตัวแทนรับมอบ เกียรติบัตร หน่วยงานผู้สนับสนุนการจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

สำหรับหรับงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ได้ดำเนินการแบบบูรณาการโดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียง โดยมีคลินิกหลักและหน่วยงานที่ให้บริการ ประกอบด้วย

คลินิกหลักจำนวน 14 คลินิก ได้แก่ คลินิกพืช, คลินิกดิน, คลินิกประมง, คลินิกปศุสัตว์, คลินิกชลประทาน, คลินิกสหกรณ์, คลินิกบัญชี, คลินิกกฎหมาย ส.ป.ก., คลินิกยางพารา, คลินิกหม่อนไหม, คลินิกข้าว, คลินิกส่งเสริมการเกษตรและคลินิกแก้ไขปัญหาหนี้สิน รวมถึงกิจกรรมการให้บริการของหน่วยงานทางการเกษตร การถ่ายทอดองค์ความรู้ นอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายสินค้าและพืชผลทางการเกษตรอีกด้วย

error: Content is protected !!