ข่าวสังคม » เทศบาลตำบลวิชิตให้การต้อนรับผู้ว่าฯ ภูเก็ต ในโอกาศเข้าเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้ฯ ในพื้นที่สวนศรีภูวนาถ

เทศบาลตำบลวิชิตให้การต้อนรับผู้ว่าฯ ภูเก็ต ในโอกาศเข้าเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้ฯ ในพื้นที่สวนศรีภูวนาถ

14 มิถุนายน 2024
139   0

เมื่อวันที่ 13  มิถุนายน 2567 ที่ศูนย์จัดการขยะแบบครบวงจร ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลวิชิต และศูนย์พักกายใจ ณ เขาล้อม เทศบาลตำบลวิชิต นายกรีฑา โชติวิชญ์พิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต ให้การต้อนรับนายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์จัดการขยะแบบครบวงจร ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลวิชิต และศูนย์พักกายใจ ณ เขาล้อมซึ่งเป็นการดำเนินงานภายใต้การบริหารจัดการของเทศบาลตำบลวิชิต ถือเป็นหนึ่งในศูนย์การเรียนรู้ที่มีคณะศึกษาดูงานจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา มหาวิทยาลัย และหน่วยงานอื่นๆ เข้าศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง

โดยภายในศูนย์จัดการขยะฯ และศูนย์เศรษกิจพอเพียงฯ ประกอบไปด้วยการบริหารจัดการขยะทุกประเภท การปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ การเลี้ยงสัตว์ รวมทั้งภายในศูนย์พักกายใจ ณ เขาล้อม มีการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ จัดสรรค์กิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลวิชิต รวมทั้งการให้บริการกายอุปกรณ์สำหรับผู้ป่วยในพื้นที่อีกด้วย ถือเป็นพื้นที่ต้นแบบในการศึกษาดูงานเพื่อให้หน่วยงานอื่นๆ ได้นำไปพัฒนาต่อยอดได้ต่อไป

error: Content is protected !!