ข่าวสังคม » กกต.ภูเก็ต พร้อมจัดการเลือกตั้ง สว.ระดับจังหวัด

กกต.ภูเก็ต พร้อมจัดการเลือกตั้ง สว.ระดับจังหวัด

15 มิถุนายน 2024
125   0

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2567 ภายในห้องประชุมมหิศรภักดี ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นสถานที่เลือกสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ระดับจังหวัด จังหวัดภูเก็ต ได้มีเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่นับคะแนน ทำการรับหีบบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์ในการเลือกตั้ง พร้อมทั้งจัดเตรียมสถานที่ในการเลือกตั้งให้มีความพร้อมในการเลือกตั้ง สว. ระดับจังหวัด ซึ่งจะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ ( 16 มิ.ย.67)

ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีนางสาวอรพิน อาชีวะสุข ผู้อำนวยการสำนักงานการเลือกตั้งจังหวัดภูเก็ต (กกต.ภูเก็ต) เจ้าหน้าที่ กกต. ภูเก็ต คอยอำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำต่างๆ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งในส่วนของจังหวัดภูเก็ต มีผู้ที่ได้รับเลือกระดับอำเภอเข้ามาสู่ระดับจังหวัด มีจำนวน 116 คน มี 19 กลุ่มอาชีพ

error: Content is protected !!