ข่าวสังคม » ฟังความคิดเห็นโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและผลิตไฟฟ้าจังหวัดภูเก็ต 

ฟังความคิดเห็นโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและผลิตไฟฟ้าจังหวัดภูเก็ต 

21 มิถุนายน 2024
131   0

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ห้องประชุม บูกิตตา แกรนด์ บอลรูม โรงแรมบูกิตตา บูทีค โฮเทล อ.เมือง ภูเก็ต นายสาโรจน์  อังคณาพิลาส นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานเปิดการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 รายงานและมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตามโครงการให้เอกซนร่วมดำเนินการทําจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลนคภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดย บริษัท อีเอ เวสท์ แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต จำกัด ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน นักวิชาการ  ลื่อมวลชน และชาวบ้านในพื้นที่ที่จะได้รับผลการทบการก่อสร้างเข้าร่วม

นางสาวพันธ์ทิพย์ ชาติรังสรรค์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท อีเอ เวสท์ แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต จํากัด กล่าวว่า การดําเนินโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและผลิตไฟฟ้า จังหวัดภูเก็ต โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้ร่วมดําเนินการกําจัดขยะมูลฝอยเพื่อลงทุนก่อสร้าง และบริหารจัดการระบบกําจัดขยะมูลฝอยที่มีความสามารถกําจัดขยะมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า 500 ตัน/วัน

เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าขนาด 9.9 เมกะวัตต์ บนพื้นที่ประมาณ 14-0-65.75 ไร่ ตั้งอยู่ในศูนย์กําจัดขยะมูลฝอย จังหวัดภูเก็ต ตําบลวิชิต อำเกอเมืองภูเก็ต และที่ผ่านมาโครงการได้จัดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอ โครงการรายละเอียดโครงการ ขอบเขตการศึกษา และการประเมินทางเลือกโครงการ หรือการรับฟังความ  คิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ไปแล้ว เมื่อวันพุธที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2567 

ส่วนในวันนี้เป็นการรับฟังความคิดเห็นของประชาขน ครั้งที่ 2 ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อนําเสนอผล การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม  ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้แสดงความคิดเห็น และเสนอแนะต่อผลการศึกษาและมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมดังกล่าว เพื่อโครงการจะได้นำไปปรับปรุงรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไป

error: Content is protected !!